Kuidas kindlustus toimib

  • Kalkuleeri eeldatava kindlustusmakse suurus, maksa taotluse tasu. Peale ostja tausta uurimist saadame kindlustuslepingu. Tasu kindlustusmakse.
  • Saada ostjale kaup teele või alusta teenuse osutamist. Oluline on selle kohta väljastada maksetähtajaga arve.
  • Kui ostja ei tasu kokkulepitud maksetähtajal arvet, algab pikendatud maksetähtaeg. Sellel perioodil pead ise aktiivselt tellijaga suhtlema ja arvete tasumise meeldetuletusi saatma. Pikendatud maksetähtaja saabumisel peatub kindlustuskate edasistele tarnetele ja 15 päeva jooksul tuleb saata KredEx Krediidikindlustusele maksehäireteade. Informeeri KredEx krediidikindlustust ka sellest, kui oled ostja kohta saanud ebasoodsat teavet, nt on algatatud pankrotimenetlus.
  • Peale maksehäireteate esitamist tuleb sissenõudmisesse kaasata kolmas osapool – kindlustusselts või inkassofirma. Kokkulepitud aja jooksul (üldjuhul 6 kuu jooksul arvates maksetähtajast) toimub võlgade sisse nõudmine inkasso abil ja kui selle aja jooksul ostja siiski ei maksa või pankrotistub, on tegemist kindlustusjuhtumiga. Seejärel saad esitada kindlustusseltsile hüvitistaotluse.
  • Kindlustusselts vaatab kindlustushüvitistaotluse läbi 30 päeva jooksul arvates kõikide vajalike dokumentide saamisest ja teeb vastava otsuse. Kindlustushüvitis makstakse välja 15 päeva jooksul.

Milliseid andmeid on tarvis ostja kohta, et teha kindlustuse taotlus?

Olulised on ostja nimi, aadress, VAT või registreerimisnumber, kontaktisik. Ostja peab olema ettevõte.

Kas ma pean iga ostja puhul täitma eraldi taotluse?

Eksporditehingu kindlustuse puhul küll. Kui Sul on rohkem kui 3 ostjat, soovitame Sulle müügikäibe kindlustust.

Millal selgub, kui suur on kindlustusmakse?

Hinnangulise kindlustusmakse suuruse saab teada taotlust tehes, täpne kindlustusmakse selgub pärast ostja tausta ja finantsseisundi analüüsi. Saadame tellijale kindlustuspakkumuse.

Kui kiiresti selguvad ostja finantsanalüüsi tulemused?

Ostja tausta uuringud ning maksevõime analüüs võtab enamasti aega paar päeva, eksootilisemate riikide ja keerulisemate juhtimite korral võib aega minna kuni kaks nädalat.

Millest sõltub kindlustusmakse?

Kindlustusmakse sõltub ostja asukohariigist, maksetähtajast, ostja finantsvõimekusest ja kindlustatava tehingu suurusest.
Näiteks Venemaa ostjale maksab eksporditehingukindlustus rohkem kui Soomes, kuna
Venemaa on riskantsem riik.

Millal hakkab minu kindlustuspoliis kehtima?

Kindlustuspoliis hakkab kehtima samal päeval kui laekub KredEx Krediidkindlustuse arvele kindlustusmakse. Seega kehtib kindlustuskaitse tarnetele peale kindlustusmakse tasumist.

Kuidas toimida, kui selgub, et kindlustust ei saa sõlmida?

Ostja tausta kontrollimiseks tellib KredEx Krediidikindlustus vajaliku info, mis on tasuline – see tähendab, et taotluse esitamise tasu tuleb tellijal ikkagi maksta.
Juhul kui näiteks ostja finantsolukord on nõrk või on ostja teistele müüjatele võlgu, ei ole kindlustamine võimalik. Saadame kliendile sellisel juhul vastavasisulise info ning soovitame küsida ostjalt ettemaksu.

Miks ma pean kindlustustaotluse esitamise eest maksma?

Taotluse tasu eest kontrollib KredEx Krediidikindlustus ostja tausta ning anlüüsib maksevõimet, selleks vajalik info on tasuline.

Mida peaksin tegema kui kindlustatud tehingu eest ei ole ostja arvet ära maksnud?

Esmalt tuleta ise võlgnikule tasumist meelde. Kui võlgnikul pole võimalik tasuda või Sinu meeldetuletusele ei vastata, teavita sellest KredEx Krediidikindlustust hiljemalt 15 päeva peale maksetähtaega.

Kas kindlustus hüvitab kogu kahju?

Ei, eksporditehingu kindlustusel on ka omavastutus, mis on 15% kahjust, ületamata kindlustussummat. Müügikäibe kindlustuse puhul on omavastutus tavaliselt 10%.

Lisaks hüvitatakse kokkulepitud sissenõudmiskulud.

Millised dokumendid pean KredExile esitama hüvitise saamiseks?

– Kokkulepe või tellimus
– Kinnitus kauba või teenuse kätte saamise kohta
– Raamatupidamise arve

Milliseid riske krediidikindlustus katab?

Krediidikindlustus aitab, kui ostja ei täida oma maksekohustust ning katab ostja makseriski, mis võib tuleneda kommerts- või poliitilisest riskist.
POLIITILINE RISK tähendab, et kaupade eest tasumisele kuuluva summa kättesaamine osutub võimatuks ostja asukohariigis esinevate takistuste tõttu. Makse kätte saamise võivad võimatuks muuta mitmed asjaolud, nt. sõda, valuutanappus, valuutapiirangud, impordi- ja ekspordikeelud või kohalike võimuorganite vahele sekkumine/tegevus.
KOMMERTSRISK tähendab, et ostja/võlgnik ei soorita makset nt. pankroti, maksejõuetuse või saneerimise tõttu, või ei ole täitnud oma maksekohustust kuue kuu jooksul arvates maksetähtajast.

Kui pikka maksetähtaega ma võin ostjale pakkuda?

Mitte rohkem kui on teie kindlustulepingus märgitud. Eksporditehingu kindlustusega on võimalik kindlustada 30-180 päevase maksetähtajaga arved. Müügikäibe kindlustusega maksimaalselt 360 päeva.

Mis on ostja maksejõuetus?

Maksejõuetus on olukord, kus ostja/võlgnik ei soorita makset nt. pankroti, maksejõuetuse või saneerimise tõttu.

Kui mul on vaid üks ostja, kas ma siis saan ka kindlustust sõlmida?

Jah, eksporditehingu kindlustust saab sõlmida ka ühe ostja puhul kui ostja asub Eestist väljaspool.

Kas ma saan kindlustada oma Eesti ostjaid?

Jah, selleks on hea lahendus müügikäibe kindlustus.

 

Küsi pakkumist